Stijlvol schrijven met inkt

Al sinds vele eeuwen wordt met inkt geschreven, met behulp van een schrijfriet, een penseel, een veer of een pen. Van de soberste tot de meest geraffineerde, van een
eenvoudige aangescherpte rietstengel tot een fraaie gouden pen, bezet met diamanten. Sommigen verkozen de mondelinge overlevering, maar de meesten namen al snel hun toevlucht tot het schrift, om bijvoorbeeld lijsten van goederen op te stellen, wetten vast te leggen, of hun gedachten, mythen of gebeden te bewaren. Allen hadden daarbij hetzelfde doel voor ogen: hun kennis en tradities overdragen aan de volgende generaties. COLLECT verzamelde de mooiste schrijfmaterialen.