Otto Vaenius

Emblemataboeken waren vooral in de 16e en 17e eeuw bijzonder populair. In die werken met moraliserende, religieuze of profane boodschappen was de verklarende tekst vergezeld van aforismen, spreekwoorden, citaten van klassieke auteurs of uit de Bijbel, en een vaak raadselachtige illustratie die de boodschap aanschouwelijk moest maken. De door de Koninklijke Vereniging van Bibliofielen en Iconofielen van België georganiseerde tentoonstelling ‘Pictura loquens’ laat ons kennismaken met de pracht van het eerste emblemataboek van Otto Vaenius, aan de hand van vier uitgaven van ‘Emblemata Horatiana’.