Karel I & II: koning/verzamelaar

Het is een fascinerend verhaal. Enerzijds is er het tragische lot van de Engelse koning Karel I, onthoofd tijdens de eerste Engelse revolutie, en anderzijds is er het lot van zijn collectie, geconfisqueerd en geveild door Oliver Cromwell om weer geld in de schatkist te brengen en daarna met moeite weer bijeengezameld door Karels erfgenamen. Twee Londense tentoonstellingen doen dit buitengewone avontuur uit de doeken, in het kader van de feestelijkheden ter gelegenheid van de 250e verjaardag van de Royal Academy of Arts in Londen, gesticht in 1768.