Hernieuwde belangstelling voor Spilliaert

De komende maanden loopt in de Royal Academy of Arts in Londen nog eens een tentoonstelling over een Belgische kunstenaar, met name Leon Spilliaert. Dat valt toe te juichen, want in eigen land mag het dan wel een grote naam zijn, Spilliaerts internationale bekendheid is lang niet evenredig met zijn talent. Dat bewijst onder meer zijn matige marktwaarde en een belangstelling die nog te vaak beperkt blijft tot lokale kopers.