Hartstochtelijke en devote tederheid: Fra Angelico

Het intieme schilderij ‘De Annunciatie’ maakt het deel uit van de verzameling van het Museo del Prado. Het staat centraal in een tentoonstelling die in het kader van zijn tweehonderdjarig bestaan wordt georganiseerd. Aanleiding is de restauratie van het kostbare paneel, alsmede de verwerving van twee werken van de engelachtige schildermonnik, de ‘Alba Madonna’ en de ‘Begrafenis van de H. Anthonius Abt’.