postzegels

De wondere wereld van filatelie

Wie jonger dan veertig is, kan het zich misschien moeilijk inbeelden, maar ooit was postzegels verzamelen heel populair. Nu is het een zaak van gepassioneerde liefhebbers en kenners, van wie sommigen voor zeldzame exemplaren diep in de beurs tasten. De recordbedragen op veilingen geven slechts een gedeeltelijk beeld van deze markt, die zich heeft gestabiliseerd en gevrijwaard van speculanten en die een ruime waaier van prijzen hanteert.

TEKST: Gilles Bechet

In de jaren 80 was in Brussel de Zuidstraat met zijn tientallen handelaars een paradijs voor postzegelverzamelaars. Men kocht er postzegels per stuk, met een catalogus onder de ene arm en een zorgvuldig geannoteerde lijst van de meest gezochte items onder de andere. Pierre Kaiser, filatelie-expert bij veilinghuis Williame, in 1925 opgericht door zijn grootvader, is de laatste overlevende van die gouden tijd: “We waren de eersten en zullen waarschijnlijk ook de laatsten zijn. De markt is intussen ingrijpend veranderd”, zegt hij. “Ik verkoop vrijwel nooit meer in de winkel. Ik heb voor de veilingformule gekozen omdat ik denk dat dit duidelijker is. Als de eigenaars postzegels niet willen verkopen op een veiling, kan ik ze van hen kopen.ˮ

Sinds de oprichting heeft Williame altijd zaalveilingen georganiseerd, maar tegenwoordig verloopt alles online. Kaiser: “Er is geen fysieke aanwezigheid meer, maar er komen wel nieuwe klanten bij. We hebben onze contacten over de hele wereld uitgebreid. Uiteindelijk hebben we nu bijna meer klanten dan vroeger. We bereiken ze in ieder geval, en nemen op een andere manier contact met ze op: per e-mail of brief, waardoor meteen ook een zekere sympathie ontstaat. Soms komen ze naar de winkel. De filatelie, gepromoot en verspreid via het internet, is nu een nichemarkt, toegankelijk voor alle soorten verzamelaars en kenners. Het is een gestructureerde markt, zonder turbulentie, met als typerend kenmerk dat hij verdeeld is in geografische zones. Verzamelaars zijn vooral geïnteresseerd in postzegels uit hun eigen land.”

SPECIFIEKE MARKTEN

De filatelie is een markt van vraag en aanbod, waar het aantal verzamelaars evenredig is aan de grootte van het land. “Als bakermat van de filatelie telde België ooit een groot aantal belangrijke verzamelaars, die internationale collecties aanlegden. Geleidelijk aan zijn die verzamelingen teruggekeerd naar de markt”, vertelt Kaiser. “Postzegels van uitmuntende kwaliteit gingen terug naar het land van uitgifte: Spaanse naar Spanje, Griekse naar Griekenland en Britse naar Groot-Brittannië. ˮ