Verrocchio

Vandaag eigent iedereen zich Leonardo da Vinci toe. Het is niet het Verrocchio jaar, maar wèl is hij de ‘leermeester-van’. Daarom wordt dit jaar voor het eerst aandacht aan hem besteed met een grote tentoonstelling, eerst in Florence onder de titel ‘Verrocchio, il maestro di Leonardo’, nu in Washington onder de titel ‘Verrocchio: Sculptor and Painter of Renaissance Florence’.