Vals en echt bij Jules Wabbes

Een kleine tien jaar na de grote overzichtstentoonstelling in het Paleis voor Schone
Kunsten in Brussel is het hoog tijd klaarheid te scheppen wat betreft de authenticiteit van nogal wat stukken die worden toegeschreven aan de Belgische meubelontwerper en interieurarchitect Jules Wabbes. Marie Ferran-Wabbes, een kunsthistorica die een erkende specialiste van haar vaders œuvre is en de enige die tegenwoordig gemachtigd is echtheidscertificaten uit te reiken, betreurt het dat “veel Belgische, en met name Brusselse
veilingzalen nog altijd tal van aan Wabbes toegeschreven objecten te koop aanbieden, terwijl men ze hooguit kan bestempelen als zijnde in de stijl van Wabbes. Vaak
gaat het om flagrante namaak of meubelen die men zelf in elkaar heeft geknutseld
met behulp van originele onderdelen.”