Septembernummer 2020

Het septembernummer van COLLECT zal iets later in de bus vallen, namelijk rond 08-09.
Dit komt omdat we ervoor kozen onze medewerkers meer tijd te geven om het nummer voor te bereiden. Alle volgende nummers (oktobernummer, novembernummer, winternummer, …) zullen weer zoals gewoonlijk aan het begin van de maand verschijnen.
Veel leesplezier!