Nieuwe ster: Johann Liss

De kunstmarkt is altijd op zoek naar zeldzame parels waarmee gouden zaken vallen te doen. Sinds enige tijd heerst er grote belangstelling voor het werk van de Duitse barokkunstenaar Johann Liss. Hij is nog vrij onbekend, al verscheen er aan het einde van de vorige eeuw een overzichtscatalogus van zijn oeuvre. Tegenwoordig scheren zijn (uiterst zeldzame) werken hoge toppen op veilingen.