Merovingische sieraden

De Merovingers vormen een heel apart hoofdstuk in de Europese kunstgeschiedenis, vooral door de creativiteit van hun edelsmeden. Op de markt zijn niet zo veel sieraden te vinden maar ze kunnen wel aardig wat opbrengen. We nemen die nog te weinig bekende kunst onder de loep, nu het Koninklijk Museum van Mariemont een tentoonstelling houdt over het Merovingische tijdperk.