Keramische schatten in het Princessehof

In het geheel vernieuwde Princessehof in Leeuwarden is een internationaal georiënteerde verzameling keramiek te zien, die langzamerhand de meest uitvoerige van ons land geworden is. U kunt er unieke objecten uit het verleden aantreffen, maar ook werk van hedendaagse kunstenaars.  Wij selecteerden een aantal topstukken om u voor een bezoek warm te maken.