Juwelen uit de Renaissance

Terwijl in de loop van de 15e eeuw de Europese samenlevingen ingrijpende veranderingen ondergingen, begon de kunst zich te inspireren op de Grieks-Romeinse oudheid. Juwelen horen bij de mooiste staaltjes van de Europese Renaissance.