Het Brugse Adornesdomein

Het verhaal van de familie Adornes in Brugge begon in het Vlaanderen van het einde van de 13e eeuw. Echt spannend werd het pas in de 15e eeuw, met de briljante en charismatische Anselm Adornes. De invloedrijke zakenman was een scherpzinnige diplomaat en een vrome pelgrim. Het thans nog zichtbare gedeelte van het patrimonium, het Adornesdomein, is grotendeels aan hem te danken.