Gegeven is gegeven: schenkingen en legaten

Gegeven is gegeven: schenkingen en legaten

Schenkers en legatarissen staan centraal in de tentoonstelling Onder vrienden, die vanaf 25 november loopt in het MSK. Wat is het juridische kader voor schenkingen en legaten aan musea? Oliver Lenaerts, een advocaat gespecialiseerd in het kunstrecht, verkent het terrein.