Francken, een briljante Antwerpse dynastie

In de Francken-dynastie is er één waar je niet naast kunt kijken: Frans II. Deze buitengewoon begaafde kunstenaar, een tijdgenoot van Rubens, stond bekend om zijn heel eigen, geraffineerde stijl. Opvallend was ook de grote diversiteit van de thema’s die hij behandelde en de indrukwekkende omvang van zijn oeuvre. Hij overspoelde de Antwerpse markt met zijn werken. Ook nu nog duiken er geregeld op in veilingzalen. Vooral in Frankrijk is er veel belangstelling. Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Musée de Flandre in Kassel blikken we terug op zijn productie.