Exotisme als stijlbreuk voor Modigliani en Picasso

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het overlijden van Modigliani brengt het Weense Albertina Museum hulde aan het monstre sacré van de moderne kunst, die op 35-jarige leeftijd berooid overleed aan tuberculeuze meningitis. De tentoonstelling belicht de invloed van de Afrikaanse esthetiek op zijn oeuvre, dat hier een dialoog aangaat met werken van tijdgenoten, zoals Picasso, zelf ook sterk beïnvloed door de Afrikaanse kunst, de maskers en de beelden in het bijzonder.