De vernedering van China: Kasteel van Fontainebleau

Het befaamde Chinese museum en de Chinese salons die in 1863 op bevel van keizerin Eugénie werden ingericht in het kasteel van Fontainebleau bevatten collecties objecten uit het Verre oosten, afkomstig uit verschillende bronnen. Een van die bronnen is reeds lang een onderwerp van polemiek: de plundering van het Zomerpaleis in Peking door een Brits-Frans expeditieleger in 1860. Terugblik op een pijnlijk verhaal, dat heel wat aspecten van de Chinese mentaliteit aan het licht brengt.