De markt van de Oceanische kunst

Sinds enkele jaren zit de markt van de zogenaamde tribale kunst volop in de lift, steunend op twee belangrijke pijlers: de klassieke kunst uit Sub-Sahara-Afrika en die uit Oceanië. De omzet van de veilinghuizen in dit segment is gestegen en ook het aantal lots stijgt snel. Sinds 2014 zien we echter een zekere verandering op de markt, enerzijds door het wegvallen van een aantal historische handelaars en verzamelaars, en anderzijds door de globalisering ten gevolge van de enorme expansie van het internet.