De Fatimiden

Het aan de islamitische kunst en cultuur gewijde Aga Khan Museum in Toronto, dat zijn deuren opende in 2014 op initiatief van de Aga Khan Trust for Culture, een agentschap van het Aga Khan Development Network, houdt nog tot begin juli een tentoonstelling over de bloeitijd van de isma’ilitische islam, toen de dynastie van de Fatimiden over een groot deel van de moslimwereld heerste.