Bernard van Orley

Na een jaar gewijd aan de barokschilderkunst blikt een grote tentoonstelling nu terug op een andere belangrijke periode uit de schilderkunst van onze gewesten. In nauwe samenwerking met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis brengt het Paleis voor Schone Kunsten / BOZAR een overzichtstentoonstelling over een kunstenaar die in de eerste helft van de 16e eeuw een belangrijke rol speelde in Brussel en de Zuidelijke Nederlanden: Bernard van Orley (ca. 1488-1541).