Artemisia Gentileschi

Sinds haar werk een paar decennia geleden werd herontdekt, is de internationale faam van Artemisia Gentileschi alleen maar groter geworden. Haar succes heeft in niet onbelangrijke mate te maken met haar heel aparte persoonlijkheid, die van een vrouw die ondanks zware beproevingen haar eigen weg durfde te gaan. Voor deze eerste tentoonstelling in de National Gallery in Londen ligt de nadruk vooral op de evaluatie van haar oeuvre, waaraan ze haar plaats als vooraanstaande barokschilderes in de kunstgeschiedenis dankt.