Fotografie in de kijker: Valérie Belin

De Royal Academy of Art in Londen houdt momenteel een grote overzichtstentoonstelling over Marina Abramović, internationaal beroemd om haar performances. Maar bij de meeste verzamelaars ligt performancekunst nog altijd moeilijk: op de markt krijgt die kunst slechts moeizaam voet aan de grond. Toch kun je performancekunst wel degelijk verzamelen.

TEKST: Els Bracke

Marina Abramović is een van de voortrekkers van de body art, een afsplitsing van de performance art, die begin jaren ’70 ontstond. De stroming, met belangrijke kunstenaars zoals Vito Acconci, Bruce Nauman, Chris Burden en Abramović zelf, kiest er expliciet voor om het eigen lichaam als artistiek expressiemiddel voorop te stellen.