Picasso Primitif

Afrikaans beeldhouwwerk was het krachtigste en mooiste dat het menselijk verbeeldingsvermogen kon voortbrengen, zou Pablo Picasso (1881-1973) eens hebben gezegd. Een bezoek aan het volkenkundige museum in Parijs in 1907 was voor hem een schokkend inspirerende ervaring. Nu, 110 jaar later, onderzoekt het huidige etnografische museum, Musee du Quai Branly, in de tentoonstelling Picasso Primitif de blijvende invloed van de Afrikaanse beeldtaal op het werk van de Spaanse meester.