De blijvende verwondering van Alice

“Een wonderlijk mooi land, met blauwe vogels, waar kinderen heen kunnen reizen door eenvoudigweg hun ogen te sluiten…” Sinds de publicatie van het oorspron- kelijke manuscript blijft ‘Alice in Wonderland’, van de Britse schrijver Lewis Car- roll, een van de meest invloedrijke boeken, geliefd bij jong én oud. Dat wil een door het Londense Victoria & Albert Museum georganiseerde tentoonstelling laten zien.