Schatten uit de bronstijd

De bronstijd wordt doorgaans als de eerste bloeitijd van de Europese cultuur gezien. Het is de periode die aanbrak rond 2.700 v.C. en tot ongeveer 800 v.C. duurde. De volkeren die toen op ons continent leefden, worden vaak gezien als primitief, maar lieten niettemin objecten van uitgelezen makelij na. Bij gebrek aan geschriften weten we weinig over hun sociale, politieke en culturele organisatie. En juist door dat gebrek aan kennis krijgt de verbeelding de vrije loop. De geromantiseerde geschiedenis van de natiestaten deed daar nog een flinke schep bovenop. Een van de vele paradoxen van die nog altijd raadselachtige periode is het verbluffende vakmanschap van de ambachtslieden, van wie de meesten in kleine gehuchten van amper een tiental woningen leefden.